Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów Mając na uwadze, że z dniem 25 maja 2018 roku upłynął okres dostosowawczy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”, Kancelaria Radcy […]